Otevřít menu

Na úvodní stranu OBECNÍ KNIHOVNA SKRCHOV

Jihomoravský kraj
Návštěv :
Celkem : 3714
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti

Informace dle Databáze knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001 Sb.


Obrázek panorama - Exteriér knihovny a OÚ

Evidenční číslo:   4193                                                            
Název instituce:   Obecní knihovna Skrchov
Typ:                    místní

Funkce knihovny:  základní
Adresa instituce:  Skrchov 19, 679 61 Letovice,

okres Blansko (kraj Jihomoravský)

 

Více informací:


Knihovnice:    Marie Mikuláštíková

Sídlo:               Budova Obecního úřadu

Otevřeno:     Letní čas – Pátek 18:00 – 19:00 hodin

Zimní čas – Pátek 16:00 – 17:00 hodin

 

Obrázek panorama - Interiér knihovny 

Historie a součastnost knihovny


Založení knihovny se datuje na rok 1928 dle údajů z obecní kroniky:

"K desetiletému výročí naší samostatnosti v roce 1928 uspořádalo obecní zastupitelstvo slavnostní schůzy, k níž upomínkovým mezníkem zůstává založení obecní knihovny, díkem jsme zavázáni ministerstvu školství a národní osvěty, jenž nám darem padesáti svazků knih se vším příslušenstvím umožnili uskutečnit dávné přání všech občanů. Za účelem vedení a udržování knihovny byli zvoleni někteří členové obecního zastupitelstva. Po těchto rozdělených funkcích slouží obecní knihovna svému účelu, vybírati se bude jednotný příspěvek za jednu vypůjčenou knihu a jeden týden, 20haléřů."

 

 

 

 

OBRÁZEK : Skrchov stará mapa

Knihovna má v obci více než osmdesátiletou tradici, je stále podporována a její činnost byla v roce 2002 rozšířena o veřejně přístupný internet.

 

 

OBRÁZEK : Internet ve staré knihovně OBRÁZEK : Stará knihovna

Protože byla knihovna již v nevyhovující malé místnosti a knih a čtenářů stále přibývalo, rozhodlo se v roce 2009 obecní zastupitelstvo, že se využijí prostory po bývalé poště. Po schválení žádosti od Krajského úřadu v Brně kdy byla přiznána dotace 70 tisíc korun z neinvestičních prostředků pro rozvoj venkova a vlastního podílu obce ve výši 30 tisíc korun mohla být opravena nevyužitá místnost. Při rekonstrukci byla kompletně vyměněna podlaha, opraveny omítky, provedena výmalba a v neposlední řadě také přidány nové regály a nový nábytek pro potřeby rozšiřující se knihovny. V pátek 5.března 2010 byly nové prostory slavnostně předány čtenářům k užívání.

OBRÁZEK: Internet v nové knihovně OBRÁZEK : Nová knihovna